B&B OFFICE DESIGN CO.,LTD.


 

Model Girl

AAC Audit Corporation Co.,Ltd.

ประเภท ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​: สำนักงาน

โครงการ :AAC Audit Corporation Co.,Ltd.

ไอเดียในการออกแบบ

บริษัท AAC เป็นบริษัทที่ต้องติดต่อลูกค้าบ่อย และมีจำนวนพนักงานค่อนข้างมาก ดังนั้นการออกแบบจึงเป็นแบบใช้พื้นที่ได้ทุกตารางเมตรให้ได้มากที่สุุดจึงเป็นปัจจัยที่ท่าทาย การบรรจุพนักงานแต่ละแผนกแจะเป็นสัดส่วนนั้นต้องเกี่ยวข้องหน้าที่ที่เกียวพันกันเป็นสำคัญ รวมถึงห้องใช้สอยต่างๆต้องอยู่ในโซนที่ถูกต้องกันแผนกนั้น


...ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โดยทีมงานมืออาชีพ...