B&B OFFICE DESIGN CO.,LTD.


 

Model Girl

Asia Grop Co.,Ltd.

ประเภท ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​: สำนักงาน

โครงการ : Asia Grop Co.,Ltd.

ไอเดียในการออกแบบ

บริษัท Asia Grop เป็นบริษัทที่ให้บริการวัสดุสำหรับโครงสร้างงานก่อสร้าง ซึ่งเน้นให้บริการสินค้าคุณภาพเยี่ยม มั่นคง แข็งแรง มีการจัดส่งวัสดุทั่วประเทศ และติดต่อชาวต่างชาติเป็นประจำ เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ และที่่สำคัญมีระบบการขนส่งเข้ามากเกี่ยวข้อง ดังนั้นไอเดียการออกแบบจึงเน้นให้ดูกลางๆ ไม่โมเดิ้ลจนเกินไป แต่ต้องอยู่ในดีไซน์แบบ international รวมทั้งความยากในการออกแบบคือ จะต้องรองรับจำนวนพนักงานจำนวนมากในพื้นที่ที่จำกัด โดยจะต้องไม่ให้ดูอึดอัด และสามารถใช้พื้นที่ทั้งหมดให้ได้เต็มที่


...ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โดยทีมงานมืออาชีพ...