B&B OFFICE DESIGN CO.,LTD.


 

UENO

Feilo Sylvania (Thailand) Ltd.

ประเภท ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​: สำนักงาน

โครงการ :Feilo Sylvania (Thailand) Ltd.

อาคาร : เพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 19

ไอเดียในการออกแบบ


...ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โดยทีมงานมืออาชีพ...