Like us on Facebook Follow us on Twitter RSS feeds

B&B OFFICE DESIGN CO.,LTD.


 

design Voutlook sinn sathorn

V-Outlook Solutions Co.,Ltd.

ประเภท ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​: สำนักงาน

โครงการ : V-outlook Co.,Ltd.

ไอเดียในการออกแบบ

บริษัท V-Outlook เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้าน IT ซึ่งไอเดียมาจากสีของบริษัทรวมทั้งธุรกิจของลูกค้าก็เป็นไอเดียสำคัญในการออกแบบ ดังนั้น โมเดิร์น สดใส เรียบง่ายแบบมีสไตล์จึงเหมาะกับการออกแบบครั้งนี้ ความท้าทายคือ ต้องประยุกต์ให้เข้ากับวัสดุเก่าที่มีอยู่ ให้ออกมาเป็นสไตล์โมเดิร์นได้ ในขณะเดียวกันจำนวนพนักงานค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับพื้ นที่จึงเป็นการใชัพื้นที่ให้เป็นประโยขน์มากที่สุด

...ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โดยทีมงานมืออาชีพ...