Like us on Facebook Follow us on Twitter RSS feeds

B&B OFFICE DESIGN CO.,LTD.


 

Model Girl

EE Electronic Co.,Ltd.

ประเภท ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​: สำนักงาน

โครงการ : EE Electronic Co.,Ltd.

ไอเดียในการออกแบบ

บริษัท ไดสตาร์ จำกัด เป็นบริษัททีให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า โดยการออกแบบเน้นการสอดคล้องการประหยัดพลังงาน ซึ่งการเลือกใช้วัสดุก็จะต้องเป็นแบบประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนนี้ทางบริษัท บี แอนด์ บี ออฟฟิศ ดีไซน์ ก็ได้ร่วมรณรงค์อยู่แล้วด้วย เพื่อให้ดูว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงออกแบบที่เอาลักษณะของธรรมชาติมาเข้าช่วย ไม่ว่าจะเป็นสี ที่เลือกใช้สีเขียว สีพื้นไม้ หรือแม้แต่การดึงเอาแสงด้านนอกมาใช้งานก็เป็นส่วนสำคัญ เพื่อที่ว่าจะได้ลดการเปิดไฟและลดการใช้พลังงานให้ได้มากที่สุด


...ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โดยทีมงานมืออาชีพ...