B&B OFFICE DESIGN CO.,LTD.


LED Halogen

หลอดไฟ


LED ดีอย่างไร
-อายุการใช้งานยาวนานกว่า 30,000 - 50,000 ชั่วโมง
- คุ้มค่าต่อการลงทุนของเจ้าของกิจการต่างๆเป็นอย่างมาก เพราะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 50-70% ซึ้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการใช้ทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดพลังงาน
-ไม่ทำให้สีของวัตถุ ภาพวาด ภาพเขียน เสื่อมสภาพ เพราะปราศจากรังสี UV
-ไม่ต้องพึ่งบัลลาสต์ และสตัทเตอร์
-ช่วยลดภาวะโลกร้อน ไม่เพิ่มอุณหภูมิของโลกให้สูงขึ้น และช่วยลดคารบอนไดออกไซด์
-ไม่เปราะบาง ไม่แตกหักง่าย ทนต่อการสั่นสะเทือน

LED Halogen
การทำงานของหลอดฮาโลเจน คือ กระแสไฟจะไหลผ่านไส้หลอดที่ทำจากทังสเตน จนไส้ร้อนแล้วเปล่งแสงออกมา แต่หลอดภายในจะบรรจุก๊าซไอโอดีน คลอรีน ฯลฯ ก๊าซพวกนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานหลอดได้นานกว่าหลอดไส้   รูปร่างเป็นหลอดหรือกระเปาะที่ไส้เป็นทังสเตนเช่นเดียวกันหลอดไส้ชนิดอื่นๆ ภายในอัดก๊าซฮาโลเจน ตัวโคมรูปร่างคล้ายถ้วย ด้านในจะมีพื้นผิวสะท้อนแสง(reflector) มีทั้งแบบหน้าปิดที่ใช้กับโคมที่มีกระจกปิดหน้าและหน้าเปิดสำหรับโคมที่ไม่มีกระจกปิดหน้า
หลอดประเภทนี้เหมาะกับการส่องสว่างเพื่อตกแต่งเน้นให้วัตถุดูโดดเด่น เป็นประกายสดใส สร้างแสงเงา ตกแต่ง เน้นวัตถุให้ดูโดดเด่น ภาพวาด ภาพถ่าย อัญมณี เครื่องประดับ เสื้อผ้าหรือสินค้าตามตู้โชว์ เป็นประกายสดใส ให้เอฟเฟคแสงพิเศษ  แต่กินไฟน้อยกว่าถ้าเทียบกับหลอดไส้ชนิดอื่นๆ แต่ก็กินไฟกว่าหลอดประเภทอื่น  อายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้