B&B OFFICE DESIGN CO.,LTD.


carpet

พรม


พรมคือสิ่งทอที่ใช้ปูพื้นทำมาจากเส้นใย เช่น ไนลอน โพลีโพรพิลีน โพลีเอสเตอร์ 
เราใช้ในการปูพื้นสำหรับการตกแต่งภายใน โดยเฉพาะในห้องประชุม ห้องที่ต้องใช้เสียง เพราะคุณสมบัติที่สำคัญนั้นคือซับเสียง จะช่วยให้ห้องนั้นเสียงไม่ก้องกังวาล ดังนั้นเวลาได้ยินเสียงจะชัดเจน นอกจากนี้ยังนุ่มเท้า เหมาะกับห้องทำงานส่วนตัว หรือห้องที่ต้องถอดรองเท้าทำงาน เพราะจะช่วยในการพักผ่อนเท้าได้เป็นอย่างดี และแน่นอน สามารถเลือกสีสันต์และลักษณะขนได้หลากหลาย ยิ่งเป็นพรมแผ่นก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายอีกด้วย