Like us on Facebook Follow us on Twitter RSS feeds

B&B OFFICE DESIGN CO.,LTD.


interior colors TOA

BegerShield PhotoClean


เบเยอร์ชิลด์ โฟโต้คลีน สีขยัน ฟอกอากาศ เช็ดล้างสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
สีฟอกอากาศสะอาดทุกลมหายใจ เช็ดล้างง่ายไม่ทิ้งคราบ พร้อมประสิทธิภาพการสลายคราบด้วยแสง ช่วยเพิ่มสุขอนามัยที่ดีให้กับครอบครัว สำหรับทาภายใน ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา

ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้

Bio clean : สลายเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อรา พร้อมทำความสะอาดคราบที่เหลือ ทำให้ห้องปราศจากกลิ่นอับ
 Air clean : ด้วยคุณสมบัติของนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ สีเบเยอร์ชิลด์จึงสามารถฟอกอากาศและกำจัดมลพิษ เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ได้เมื่อสัมผัสแสงเพื่อให้อากาศภายในห้องบริสุทธิ์
Wall Clean : สลายคราบสกปรกที่ตกค้างจากการเช็ดได้ด้วยตัวเอง