B&B OFFICE DESIGN CO.,LTD.


interior colors TOA

สีทาภายใน


ภายในห้องหรืออาคารไม่ว่าจะเป็นฝ้าเพดาน หรือผนังห้องนั้นมีการเก็บความชื้นสูงกว่าด้านนอก อีกทั้งแสงแดดส่องได้ไม่ทั่วถึง จึงเป็นที่เก็บกักเชื้อโรคได้ดี ดังนั้นสีที่ควรใช้ควรเป็นสีที่ใช้ทาภายในโดยเฉพาะ เช่น สี Duraclean ของ TOA ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการใช้ทาฝ้าและผนังภายใน ดังนี้

- ช่วยป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย

- สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้สะดวก

- ลดรอยเปื้อนจากคราบน้ำบนฝ้าเพดานและป้องกันคราบดำจากเชื้อรา

- ไม่มีสารระเหยจึงปราศจากกลิ่น และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- เนื้อสีมีความละเอียดสูงจึงทำให้ฝ้าเพดาน ผนัง มีความเรียบเนียนสวยงาม