B&B OFFICE DESIGN CO.,LTD.


B&B Office Design Co.,Ltd.

OFFICE INTERIOR DESIGN & OFFICE TURN-KEY CONTRACTOR

บริษัท บี แอนด์ บี ออฟฟิศ ดีไซน์ จำกัด

รับออกแบบสำนักงาน ตกแต่งสำนักงาน ออกแบบภายในสำนักงาน
บริษัทสามารถให้บริการ ตั้งแต่การช่วยเลือกพื้นที่เช่าหรือซื้อสำนักงาน วัดพื้นที่ ทำแบบแปลน ทำภาพ3มิติ รวมถึงการก่อสร้างที่รวดเร็ว ทันสมัย โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ตามรูปแบบความต้องการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

สำหรับคนวัยทำงานแล้ว นอกจากบ้านยังมีสถานที่ทำงานยังเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเป็นเวลานานกว่า 40ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนั้นการตกแต่งสำนักงานไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงาม แต่ต้องเหมาะกับการใช้งาน ครอบคลุมทุกพื้นที่และดูแลรักษาง่าย

เพื่อให้องค์กรดูดีอยู่เสมอพนักงานสามารถทำงานกับบรรยากาศได้อย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นแรงผลักดันให้ทำงานด้วยจิตใจที่เบิกบานได้นอกจากคนในองค์กรจะพอใจกับสถานที่ทำงานแล้ว ยังแสดงถึงความน่าเชื่อถือขององค์กรสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้มาเยือนหรือผู้ที่สนใจทำธุรกิจกับเราอีกด้วย

 

...ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โดยทีมงานมืออาชีพ...