Like us on Facebook Follow us on Twitter RSS feeds

B&B OFFICE DESIGN CO.,LTD.


 

Model Girl

Model Girl

Model Girl

ไอเดียในการออกแบบ

ห้องนอนนอกจากจะเน้นความสะดวกสบายและความสวยงามเป็นหลักแล้ว เราควรออกแบบให้เข้ากับบุคคลิกภาพของผู้ใช้ด้วย โดยตัวอย่างห้องนี้ เจ้าของเป็นบุคคลในตำแหน่งระดับสูง ดังนั้นการออกแบบจึงเป็นแบบผสมผสานกึ่งสไตล์โมเดิ้ล

เนื่องจากเราต้องออกแบบโดยอิงสิ่งที่มีอยู่ในห้องให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะเสาสองต้นที่อยู่กลางห้อง จึงต้องออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยต้นแรก(หน้าประตูทางเข้า)เราใช้เป็นชั้นวางขวดไวน์ ส่วนต้นที่สองค่อนข้างติดผนัง จึงใช้เป็นหัวเตียง ดังนั้นปัญหาเสาทั้งสองก็หายไปและยังสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย